ارتباط

تلفن دفتر: ۰۶۱۳۳۷۹۲۴۴۰
فکس فکس دفتر:۰۶۱۳۳۷۹۲۴۴۱
همراه: (دانش پژوه) ۰۹۳۵۸۱۲۶۶۵۲
همراه: (دانش پژوه) ۰۹۱۶۹۷۷۶۲۱۵
واتساپ: ۰۹۳۵۸۱۲۶۶۵۲
تلگرام: ۰۹۳۵۸۱۲۶۶۵۲
ایمیل: t.sanat.bargh.shahab@gmail.com
اینستاگرام: instagram.com/TeyfSanat
آدرس: اهواز، سه راه خرمشهر، کوی مندلی، خیابان کارخانه آرد، کوچه مندلی یکم شرکت طیف صنعت برق شهاب